Kabelové spojky

Filtr
Výrobci a parametry
POLJ 01/5x  4- 16
POLJ 01/5x 4- 16
POLJ 01/4x 25- 70
POLJ 01/4x 25- 70
POLJ 06/3x 25- 50
POLJ 06/3x 25- 50
POLJ 06/3x 70-120
POLJ 06/3x 70-120
POLJ 06/3x150-240
POLJ 06/3x150-240
POLJ 12/3x 70-150
POLJ 12/3x 70-150
POLJ 12/3x120-240
POLJ 12/3x120-240
POLJ 24/3x 70-150
POLJ 24/3x 70-150
POLJ 24/3x120-240
POLJ 24/3x120-240
POLJ 12/1x 25- 70
POLJ 12/1x 25- 70
POLJ 12/1x 70-150
POLJ 12/1x 70-150
POLJ 12/1x120-240
POLJ 12/1x120-240
POLJ 12/1x240-400
POLJ 12/1x240-400
POLJ 12/1x500
POLJ 12/1x500
POLJ 24/1x 25- 70
POLJ 24/1x 25- 70
POLJ 24/1x 70-150
POLJ 24/1x 70-150
POLJ 24/1x240-400
POLJ 24/1x240-400
POLJ 24/1x500
POLJ 24/1x500