Projekt Vzdělávání zaměstnanců JANČA & EMAS group s.r.o.Název programu:
Operační program Zaměstnanost
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců JANČA & EMAS group s.r.o.
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012318
Doba realizace projektu: 1. října 2019 – 30. září 2021
Popis projektu: Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce.
Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí , dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků společnosti JANČA & EMAS group s.r.o.
Specifické cíle projektu: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
Účastníci projektu: Zaměstnanci společnosti JANČA & EMAS group s.r.o.

DANÝ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.